Ventilatiesystemen op scholen: waarom is het zo belangrijk?

Ventilatie in scholen is altijd al belangrijk maar krijgt sinds COVID-19 eindelijk meer aandacht. Maar waarom is ventilatie eigenlijk zo belangrijk?

Waarom is ventilatie zo belangrijk?
Door het installeren van een goed ventilatiesysteem kunnen veel problemen voorkomen worden. Denk hierbij aan vieze luchtjes maar ook aan vermoeidheidsproblemen en concentratieproblemen. Op de lange duur kan slechte ventilatie in scholen zorgen voor meer ziekteverzuim en slechtere prestaties. Heb je last van hoofdpijn wanneer je lang in één bepaalde ruimte bent? Dan is de kans aanwezig dat dit ligt aan de slechte luchtkwaliteit. Ook oogirritaties kunnen voorkomen worden bij het beter ventileren van een ruimte. 

Luchtkwaliteit volgens onderzoek

Op veel scholen is de luchtkwaliteit op dit moment onvoldoende. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie heeft naar aanleiding van COVID-19 een onderzoek gedaan. Zij constateren dat 11% van de onderzochte scholen niet voldoet aan de eisen.  Het openzetten van een raam is natuurlijk bevorderlijk voor de luchtkwaliteit, maar dit is in de winter niet ideaal. Op 777 locaties zijn er technische aanpassingen nodig. En dan zijn nog niet eens alle scholen meegenomen in het onderzoek.

Ventilatiesystemen
Zoals eerder aangegeven is het niet ideaal om in de winter het raam te moeten openen voor ventilatie. Scholen hebben dus echt baat bij een goed ventilatiesysteem. Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de vervuilde lucht vervangen wordt door frisse lucht. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om scholen te helpen om de ventilatie op orde te krijgen.

Het ventileren van scholen is dus altijd belangrijk, niet alleen door COVID-19. Wil jij meer weten over de mogelijkheden om goede ventilatie op scholen te creëren? Neem dan een kijkje op de website van  ClimaLevel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *