Wat is een onafhankelijk feitenonderzoek?

Heb je weleens gehoord van een onafhankelijk feitenonderzoek? De kans is groot van niet, hoewel sommigen wel weten wat het betekent. Dat geeft helemaal niets. We leggen je namelijk graag uit waar het over gaat. Wanneer je dit graag wilt weten raden we je dus aan om gauw door te lezen!

Ten behoeve van de overheid

Een waarheidsvinding wordt altijd ten behoeve van een overheid of semi-overheid uitgevoerd. Dit betekent dat reguliere bedrijven zelden in aanraking zullen komen met een onafhankelijk feitenonderzoek, hoewel dit wel kan gebeuren.

Waar het om draait

Het onafhankelijk feitenonderzoek draait om een onderzoek naar de feiten met betrekking tot situaties die zijn voorgevallen. Tijdens het onderzoek wordt er dan een chronologische uiteenzetting gemaakt van hetgeen is voorgevallen. Dit wordt dan ook vaak gedaan door een onafhankelijke partij. Deze zorgt ervoor dat alle kanten van het verhaal worden belicht waardoor de organisatie in kwestie een juiste keuze kan maken.

Voorbeeld van een onafhankelijk feitenonderzoek

Een goed voorbeeld van een situatie die vraagt om een onafhankelijk feitenonderzoek is wanneer er een aanbesteding is gewonnen door een partij, maar andere partijen vraagtekens plaatsen bij de rechtmatigheid van deze winst. Met een onafhankelijk feitenonderzoek kan dan worden achterhaald of de partij die gewonnen heeft ook terecht de winnaar was, zodat er geen twijfel meer kan bestaan over de uitslag.

Helemaal op de hoogte van het onafhankelijk feitenonderzoek

We hopen dat je na het lezen van deze blog helemaal op de hoogte bent van hetgeen een onafhankelijk feitenonderzoek inhoudt en waarom organisaties ervoor kiezen om er eentje uit te laten voeren. Logischerwijs wordt dit niet te pas en te onpas gedaan, want een onafhankelijk feitenonderzoek vraagt zowel veel tijd als geld. Bedankt voor het lezen van deze uitgebreide blog met betrekking tot het onafhankelijk feitenonderzoek!